தமிழ் பாடல்கள்

  1. தோசை அம்மா தோசை
  2. தோ தோ நாய்குட்டி
  3. வணக்கம்
  4. மாம்பழம்
  5. நிலா
  6. அணிலே அணிலே ஓடி வா
  7. தவளையார்

வெய்யில் காலம்


வெய்யில் காலம் வந்ததால்
வியர்வை உடம்பில் வழியுதே

நாவும் கூட தாகத்தால்
தண்ணீர் கேட்டு தவிக்குதே

தாரு போட்ட சாலையில்
தணலாய் வெய்யில் கொதிக்குதே

செருப்பில்லாமல் நடக்கவே
கால்கள் இரண்டும் மறுக்குதே

கிணற்றுத் தண்ணீர் மட்டமும்
கீழே கீழே போகுதே

- ஆசிரியர் :வல்லநாடு ராமலிங்கம்


28/77