தமிழ் பாடல்கள்

  1. தோசை அம்மா தோசை
  2. தோ தோ நாய்குட்டி
  3. வணக்கம்
  4. மாம்பழம்
  5. நிலா
  6. அணிலே அணிலே ஓடி வா
  7. தவளையார்

வாத்து


தத்தி நடக்கும் வாத்திது
தண்ணீரிலே நீந்துது
கூட்டமாக செல்லுது
கருத்தாய் இரை தேடுது
சின்னக் கண்கள் கொண்டது
சிங்காரமாய் உலவுது
வாய்க்கால் வரப்பில் ஓடுது
வாய் ஓயாமல் கத்துது
பெரிய முட்டை போடுது
வெள்ளை நிற வாத்திது

- ஆசிரியர் :வல்லநாடு ராமலிங்கம்


12/77