தமிழ் பாடல்கள்

  1. தோசை அம்மா தோசை
  2. தோ தோ நாய்குட்டி
  3. வணக்கம்
  4. மாம்பழம்
  5. நிலா
  6. அணிலே அணிலே ஓடி வா
  7. தவளையார்

லட்டு


லட்டு ஒன்று வாங்கலாம்
லாவகமாய் தின்னலாம்
பிட்டு பிட்டு ஆசையாய்
பிறருக்குமே கொடுக்கலாம்
சீனி கடலை மாவினால்
சேர்த்து செய்த லட்டிது

ஈ மொய்க்கா பாட்டிலில்
கடையினிலே விக்குது

வேண்டியதைத் தின்னலாம்
ஓடி பாடி ஆடலாம்

- ஆசிரியர் :வல்லநாடு ராமலிங்கம்


10/77