தமிழ் பாடல்கள்

  1. தோசை அம்மா தோசை
  2. தோ தோ நாய்குட்டி
  3. வணக்கம்
  4. மாம்பழம்
  5. நிலா
  6. அணிலே அணிலே ஓடி வா
  7. தவளையார்

ராட்டினம்


சுற்றி விடும் ராட்டினம்
சூப்பரான ராட்டினம்!

சிறுவர் ஏறும் ராட்டினம்
சிவப்பு நிற ராட்டினம்!

குதிரை வெச்ச ராட்டினம்
கொடை விழா ராட்டினம்!

சுற்றி விடும் ராட்டினம்
சூப்பரான ராட்டினம்!

- ஆசிரியர் :வெ. பிரசன்னக் குமார்


73/77