தமிழ் பாடல்கள்

  1. தோசை அம்மா தோசை
  2. தோ தோ நாய்குட்டி
  3. வணக்கம்
  4. மாம்பழம்
  5. நிலா
  6. அணிலே அணிலே ஓடி வா
  7. தவளையார்

மாம்பழம்


மாம்பழமாம் மாம்பழம்
மாமா தந்த மாம்பழம்

இனிப்புத் திகட்டும் மாம்பழம்
இனிமை தரும் மாம்பழம்

சுவை மிகுந்த மாம்பழம்
சொக்க வைக்கும் மாம்பழம்

சத்து நிறைந்த மாம்பழம்
சக்தி தரும் மாம்பழம்

நேற்று பறித்த மாம்பழம்
நினைவில் நிற்கும் மாம்பழம்

- ஆசிரியர் :- வல்லநாடு ராமலிங்கம்


4/77