தமிழ் பாடல்கள்

  1. தோசை அம்மா தோசை
  2. தோ தோ நாய்குட்டி
  3. வணக்கம்
  4. மாம்பழம்
  5. நிலா
  6. அணிலே அணிலே ஓடி வா
  7. தவளையார்

பொம்மை


பொம்மை நல்ல பொம்மை
புதுமையான பொம்மை
சொன்னதை கேட்கும் பொம்மை
சொக்காய் போட்ட பொம்மை
சிரிக்கும் அழகு பொம்மை
சிந்தை கவர்ந்த பொம்மை
கண்ணைச் சிமிட்டும் பொம்மை
கையை ஆட்டும் பொம்மை
மிடுக்காய் நிற்கும் பொம்மை
மிகவும் நல்ல பொம்மை

- ஆசிரியர் :வல்லநாடு ராமலிங்கம்


13/77