தமிழ் பாடல்கள்

  1. தோசை அம்மா தோசை
  2. தோ தோ நாய்குட்டி
  3. வணக்கம்
  4. மாம்பழம்
  5. நிலா
  6. அணிலே அணிலே ஓடி வா
  7. தவளையார்

பூங்கா


பூங்காவுக்குப் போகலாம்
பொழுதை நன்கு போக்கலாம்

இனிய காற்று வாங்கலாம்
இன்பம் பெற்றுச் செல்லலாம்

கவலை எல்லாம் மறக்கலாம்
கற்பனையில் மிதக்கலாம்

ஆசை தீர பேசலாம்
அழகு பூக்கள் ரசிக்கலாம்

பசுமை விருந்து பருகலாம்
அருமையாக ஓடலாம்

- ஆசிரியர் :வல்லநாடு ராமலிங்கம்


18/77