தமிழ் பாடல்கள்

  1. தோசை அம்மா தோசை
  2. தோ தோ நாய்குட்டி
  3. வணக்கம்
  4. மாம்பழம்
  5. நிலா
  6. அணிலே அணிலே ஓடி வா
  7. தவளையார்

தபால்காரர்


தபால்காரர் வருகிறார்
தபால் கொண்டு தருகிறார்

வீடு தேடி வருகிறார்
மணியடித்து அழைக்கிறார்

வெய்யிலிலும் வருகிறார்
விரைந்து தபால் தருகிறார்

மழையின் போதும் வருகிறார்
மதித்து கடமை செய்கிறார்

காக்கி உடையில் வருகிறார்
கருத்தாய் கடமை செய்கிறார்

- ஆசிரியர் :வல்லநாடு ராமலிங்கம்


19/77