தமிழ் பாடல்கள்

  1. தோசை அம்மா தோசை
  2. தோ தோ நாய்குட்டி
  3. வணக்கம்
  4. மாம்பழம்
  5. நிலா
  6. அணிலே அணிலே ஓடி வா
  7. தவளையார்

சேமிப்பு


கோடைக்காலம் வந்ததாம்
கோடி எறும்பு போகுதாம்
தலையில் உணவைத் தூக்கியே
தரையில் நடந்து போகுதாம்
பாதி உணவைத் தின்றதாம்ம்
மீதி பாதி சேர்த்ததாம்
மழைக்காலம் வந்ததாம்
மாரி அதிகம் பெய்ததாம்
வெளியில் செல்ல முடியாமல்
சேர்த்த உணவைத் தின்றதாம்
எறும்புக் கூட்டம் போலவே
எதிர்காலத்திற்கு சேர்ப்போமே

- ஆசிரியர் :வெபிரசன்னக் குமார்


37/77