தமிழ் பாடல்கள்

  1. தோசை அம்மா தோசை
  2. தோ தோ நாய்குட்டி
  3. வணக்கம்
  4. மாம்பழம்
  5. நிலா
  6. அணிலே அணிலே ஓடி வா
  7. தவளையார்

கோழி


கொக்கரக்கோ கொக்கரக்கோ
கோழி கூவுது
கூரையிலே ஏறி நின்னு
கூவிப் பார்க்குது
குப்பை கூளம் கிளறிப்பார்த்து
இரையும் தேடுது
தரையில் கிடக்கும் தானியத்தை
கிளறி தின்னுது
விடியப் போகும் வேளையிலே
கூவி எழப்புது
கொண்டையத் தான் ஆட்டிக்கிட்டு
நம்மைப் பார்க்குது

- ஆசிரியர் :வல்லநாடு ராமலிங்கம்


14/77