தமிழ் பாடல்கள்

  1. தோசை அம்மா தோசை
  2. தோ தோ நாய்குட்டி
  3. வணக்கம்
  4. மாம்பழம்
  5. நிலா
  6. அணிலே அணிலே ஓடி வா
  7. தவளையார்

குழந்தை


மழலை மொழி பேச்சினால்
மனதைக் கவரும் குழந்தையாம்
மாசில்லாத உள்ளத்தால்
மகிழ்ச்சி தரும் குழந்தையாம்
கள்ளமில்லா பார்வையால்
கனிவு காட்டும் குழந்தையாம்

தவழ்ந்து போகும் குழந்தையாம்
தளர்ந்து போகா குழந்தையாம்

மிட்டாய் கேட்கும் குழந்தையாம்
மெல்லச் சிரிக்கும் குழந்தையாம்

- ஆசிரியர் :வல்லநாடு ராமலிங்கம்


15/77