தமிழ் பாடல்கள்

  1. தோசை அம்மா தோசை
  2. தோ தோ நாய்குட்டி
  3. வணக்கம்
  4. மாம்பழம்
  5. நிலா
  6. அணிலே அணிலே ஓடி வா
  7. தவளையார்

குள்ள நரி


குள்ளநரியே குள்ளநரியே
எங்கே போகிறாய்
குறுக்கு வழியில் யாரை
நீயும் மடக்கப் போகிறாய்
வஞ்சகத் தால் தானே
உன் வயிற்றை வளர்க்கிறாய்
நல்ல வனாய் நாடகமும்
நடத்திக் காட்டுகிறாய்

- ஆசிரியர் :வல்லநாடு ராமலிங்கம்


40/77