தமிழ் பாடல்கள்

  1. தோசை அம்மா தோசை
  2. தோ தோ நாய்குட்டி
  3. வணக்கம்
  4. மாம்பழம்
  5. நிலா
  6. அணிலே அணிலே ஓடி வா
  7. தவளையார்

ஆனை ஆனை அழகர் ஆனை


ஆனை ஆனை அழகர் ஆனை
அழகரும் சொக்கரும் ஏறும் யானை

காட்டுக் கரும்பை முறிக்கும் யானை
காவேரி நீரை கலக்கும் யானை

எட்டித் தேங்காய் பறிக்கும் யானை
குட்டி யானைக்குத் தந்தம் முளைச்சதாம்

பட்டணமெல்லாம் நடந்து போச்சுதாம்

- ஆசிரியர் :வல்லநாடு ராமலிங்கம்


16/77