ஸ்லோகங்கள்

  1. ஸ்ரீமஹா கணபதி ஸ்துதி
  2. ஸ்ரீவ்யாசாசார்யாள்
  3. ஸ்ரீ ஸத்ய ஸாயிபாபா
  4. ஸ்ரீ விநாயகர் ஸ்துதி
  5. லிங்காஷ்டகம்
  6. காசி விஷ்வநாதர் ஸ்துதி
  7. ஸ்ரீ நடராஜர் ஸ்துதி

ஸ்ரீ ஹனுமான் காயத்ரி


ஓம் அஞ்சனி சுதாயா வித்மஹே

வாயு புத்ராய தீமஹி

தன்னோ ஹநுமன் ப்ரசோதயாத்

ஓம் தத்புருஷாய வித்மஹே

வாயுபுத்ராய தீமஹி தந்தோ

மாருதி ப்ரசோதயாத்!

- ஆசிரியர் :*


27/33