தமிழ் பாடல்கள்

  1. தோசை அம்மா தோசை
  2. தோ தோ நாய்குட்டி
  3. வணக்கம்
  4. மாம்பழம்
  5. நிலா
  6. அணிலே அணிலே ஓடி வா
  7. தவளையார்

மேகம்


நீல நிற மேகம்
நகர்ந்து செல்லும் மேகம்

மலையை முட்டும் மேகம்
மழையாப் பெய்யும் மேகம்

- ஆசிரியர் :வெ. பிரசன்னக் குமார்


71/77