தமிழ் பாடல்கள்

  1. தோசை அம்மா தோசை
  2. தோ தோ நாய்குட்டி
  3. வணக்கம்
  4. மாம்பழம்
  5. நிலா
  6. அணிலே அணிலே ஓடி வா
  7. தவளையார்

பசு


வெள்ளை நிறப் பசுவிது
விரும்பி புல்லைத் தின்னுது
கழனி தந்தால் அன்புடன்
வாலை ஆட்டிக் குடிக்குது
தொட்டுத் தடவிக் குடுக்கையில்
தோளை மெல்ல ஆட்டுது
காலை மாலை வேளையில்
பாலை நிறையக் கொடுக்குது
கனிவுடனே நன்மைகள்
பல நமக்குச் செய்யுது

- ஆசிரியர் :வல்லநாடு ராமலிங்கம்


9/77