தமிழ் பாடல்கள்

  1. தோசை அம்மா தோசை
  2. தோ தோ நாய்குட்டி
  3. வணக்கம்
  4. மாம்பழம்
  5. நிலா
  6. அணிலே அணிலே ஓடி வா
  7. தவளையார்

நேரு மாமா


நேருமாமா நல்லவராம்
நேர்மை மிக்க தலைவராம்

ரோஜாப் பூவை அணிந்தவராம்
குழந்தைகள் அன்பை பெற்றவராம்

எளிமையாக வாழ்ந்தவராம்
இனிமையாக இருந்தவராம்

தியாக வாழ்க்கை வாழ்ந்தவராம்
திறமையான வல்லவராம்

குறும்புச் சிரிப்புச் சிரிப்பவராம்
குழந்தை மனது உள்ளவராம்

- ஆசிரியர் :வல்லநாடு ராமலிங்கம்


30/77