தமிழ் பாடல்கள்

  1. தோசை அம்மா தோசை
  2. தோ தோ நாய்குட்டி
  3. வணக்கம்
  4. மாம்பழம்
  5. நிலா
  6. அணிலே அணிலே ஓடி வா
  7. தவளையார்

நத்தை


நத்தைக் கூட்டைப் பாருங்கள்
நகரும் அழகை ரசியுங்கள்

கெட்டியான வீட்டினுள்
அமைதியாக வாழுது

மெல்ல எட்டிப் பார்க்கையில்
பட்டு மேனி மின்னுது

மழையின் காலம் முழுவதும்
மலிவு இன்றி உலவுது

ஆசை கொண்டு தொடுகையில்
அதுவும் வாசல் அடைக்குது

- ஆசிரியர் :வல்லநாடு ராமலிங்கம்


27/77