தமிழ் பாடல்கள்

  1. தோசை அம்மா தோசை
  2. தோ தோ நாய்குட்டி
  3. வணக்கம்
  4. மாம்பழம்
  5. நிலா
  6. அணிலே அணிலே ஓடி வா
  7. தவளையார்

குருவி பாட்டு


குருவி பறந்து வந்ததாம்
குழந்தை அருகில் நின்றதாம்

பாவம் அதற்குப் பசித்ததாம்
பாப்பா நெல்லைக் கொடுத்ததாம்

குருவி அந்த நெல்லையே
கொத்திக் கொத்தித் தின்றதாம்

பசியும் நீங்கிப் பறந்ததாம்
பாப்பா இன்பம் கொண்டதாம்

- ஆசிரியர் :கவிமணி தணிகை உலகநாதன்


48/77