கதைகள் பாடல்களாக

ஆமைமுயல் போட்டி


ஆமைமுயல் போட்டி


அன்றோரு நாள் காட்டிலே
ஆமைக்கும் முயலுக்கும் போட்டியாம்

உச்சி மலை எல்லையை
முதலில் தொட்டால் ஜெயிக்கலாம்

ஹா ஹா முயல் சிரித்தது
ஆமையை பார்த்து சிரித்தது

முயலைக் கண்ட ஆமையும்
கர்வம் வேண்டாம் என்றது

போட்டி தொடங்கிய நேரமே
முயல் எடுத்தது வேகமே

பாதி தூரம் வந்ததும்
திரும்பி நின்று பார்த்தது

கண்ணுக் கெட்டிய தூரமே
காணவில்லை ஆமையை

ஆமை மெதுவாய் வந்ததால்
முயலும் கொஞ்சம் துங்கிச்சு

மெதுவாய் வந்த ஆமையும்
முயலை முந்திச் சென்றது

எந்திரிச்ச முயல் அது
எல்லை நோக்கி ஓடிச்சு

கர்வம் கொஞ்சம் இருந்ததால்
கடைசியில் தோத்துப் போனது

திறமை அதிகம் இருந்தாலும்
கர்வம் மட்டும் வேண்டாமே

எல்லையில் இருந்த ஆமையும்
முயலைப் பார்த்து சொன்னது

- ஆசிரியர் :*


3/3


www.000webhost.com