ஸ்லோகங்கள்

  1. ஸ்ரீமஹா கணபதி ஸ்துதி
  2. ஸ்ரீவ்யாசாசார்யாள்
  3. ஸ்ரீ ஸத்ய ஸாயிபாபா
  4. ஸ்ரீ விநாயகர் ஸ்துதி
  5. லிங்காஷ்டகம்
  6. காசி விஷ்வநாதர் ஸ்துதி
  7. ஸ்ரீ நடராஜர் ஸ்துதி

ஸ்ரீ லக்ஷ்மி காயத்ரி


ஓம் மஹாதேவ்யை
ச வித்மஹே
விஷ்ணு பத்ந்யை
ச தீமஹி
தந்நோ லக்ஷ்மி
ப்ரசோதயாத்

- ஆசிரியர் :*


10/33