ஸ்லோகங்கள்

  1. ஸ்ரீமஹா கணபதி ஸ்துதி
  2. ஸ்ரீவ்யாசாசார்யாள்
  3. ஸ்ரீ ஸத்ய ஸாயிபாபா
  4. ஸ்ரீ விநாயகர் ஸ்துதி
  5. லிங்காஷ்டகம்
  6. காசி விஷ்வநாதர் ஸ்துதி
  7. ஸ்ரீ நடராஜர் ஸ்துதி

கற்பூர ஆரத்தியின் போது பாட வேண்டிய ஸ்லோகம்


ஓம் ராஜாதி ராஜாய ப்ரஸஹ்ய சாஹினே
நமோ வயம் வைச்ரவணாய குர்மஹே

ஸமே காமான் காம காமாய மஹ்யம்
கமேச்வரோ வைச்ரவணோ ததாது

குபேராய வைச்ரவணாயமஹாராஜாய நம:

- ஆசிரியர் :*


31/33